Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Vertaal nu in Volapük :
eerstens (in de 1« plaats); ten negende (in de 9« plaats);
ten vierentwintigste (in de 24« plaats);
ten dertigste („ „ 30« „ );
ten negenentwintigste („ ,, 29® „ ).
[§ 132] Herhalings-telwoo rden.
{Nums denmma.)
1) De herhalings-telwoorden gaan uit op nd (dat gelijkstaat
aan ons Hollandselie „...maal"), b.v.:
kilnd, driemaal; lultw, vijfmaal; mälnä, zesmaal;
jölnä, aelitmaal; teUna, twintigmaal.
NB. Komen zoodoende drie consonanten naast elkander te
staan (zooals bij teUnd), dan kan tussehen het stamwoord en den
Tutgang im eene euphonistisehe e ingeschoven worden, aldus telsend.
Vertaal nu in Volapük :
tweemaal, viermaal, zevenmaal, negenmaal, duizendmaal.
2) In het Duitsch vormt men van de herhalings-telwoorden
(die in het Duitsch op ...mal uitgaan, nog weder adjectieven
door achter aan dien uitgang ..ig vast te hechten, b.v.:
„einmalig", „zweimalig", „tausendmalig", enz.
Ook Volapük biedt ons met den uitgang lik, hetzelfde voordeel
aan, dat wij, jammer genoeg, in het Hollandseh missen (want
„eenmalig", „tweemalig", enz., zijn in het Hollandsch ten zeerste
af te keuren Germanismen). Wij Nederlanders moeten in plaats
van dergelijke adjectieven eene kleine omschrijving gebruiken, b.v.:
V 01 a p ü k.
halnalik
folnalik
velnelik
ziilnalik
tumnalik
kilsnalik
Duitsch. Hollandsch.
(einmalig) slechts eenmaal plaatsgrijpende,
verricht (gezegd, ontvangen,
ondergaan, enz.) wordende,
(viermalig) tot viermaal herhaald,
(siebenmalig) tot zevenmaal herhaald,
(neunmalig) tot negenmaal herhaald,
(hundertmalig) tot honderdmaal herhaald,
(dreissigmalig) tot dertigmaal herhaald.
NB. Dit laatste Volapük-woord echter, welluidendheidshalve,
liever met eene ingeschovene e {kilsenalik). Zie het NB. onder
N». 1 dezer §.