Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
htm, een boom; himcs, aan boomen ;
bod^ het brood; hodés, aan de brooden;
blig j de plicht; lligés, aan de plichten.
Hoe hccten dc volgende woorden in den datief meervoud?
laky het meer; laniy de arm; lan, de ziel;
lieg (li-eeG'), rijkdom; Un, een ring.
[§ 111] Vorming van den meervouds - acciisatief.
(Foman kimifala plunuvia.)
De accusatief van het meervoud eindigt altijd op b.v.:
bluf, de proeve; blufis, de proeven;
boed (bo-eed'), eene plank; boedis, planken;
tó, boek; hukis, boeken;
bim, peer; bünis, peren;
hut, de laars; hutis^ de laarzen.
Breng de volgende woorden in den accusatief meervoud:
Ut^ licht; löd, woning; lof/, oog;
lol, roos; Ion, wet.
|§ 112.] Vorming van den vocalicf (vijfden nmv.)
enkelvoud en meervoud.
{Fomam kimofala hanuma e plummia,)
De vocatief is eenvoudig een nominatief met eene daar-
voor geplaatste, op zich zelve staande o, b.v.:
cal (spreekt uit: dzjaal), roeping;
0 cal rnend, o roeping van den menseh!
een (spreek uit: dzjeen), wisseling;
O een bdtds, o wisseling der verlokkingen!
cit (spreek uit: dzjiet), misleiding;
O cits blufds, o misleidingen der proeven!
Geef de volgende woorden in den vocatief;
lom, (het) tehuis: lot, gast;
Inf, druif; lut, lucht; mag, beeld.
[§ 113.] Het uitroepings-teeken (!) achter het woord kan
overigens in schrift en in druk menigmaal dc vooraan geplaatste o van den
vocatief onnoodig maken, b.v.:
mens\ o raenschen!
Doch in de spreektaal van Volapük mag dc o van den vocatief
nooit achterwege gelaten worden.