Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
7) De t w e e d e 11 a a m V a 1 lUeervOlld eindigt altijd op
as, b.v.:
pen, de pen; van de pennen.
8) De derde nmv, meervond eindigt a 11 ij d op cS, b.v.:
dom, het hnis; domes, aan de hnizen.
9) De vierde nmv. meervond eindigt altijd op is, b.v.:
glat, het glas; glatlfi, de glazen.
10) De vijfde naamval (Tocatlcf) wordt aangeduid
door eene o, die als tusschenwerpsel vóór het substantief gezet
wordt, b.v.:
ttien, mensch; o ?)tett !, o mensch !
O mens!, o menschen !
11) 'Wei'kleillwoorden worden gevormd door achter-
aanhechting van de lettergreep il, b.v.:
dom, huis; domW, huisje.
13) De uitgang der adjectieven is ik, b.v.:
gttd, goedheid; ^«r/ik, goed.
13) De V e r g r O 0 t e n d e trap der adjectieven heeft den
uitgang ikum achter het stamwoord fdus uni achter het
adjectief zelf), b.v.:
gudi\L, goed; y«(^ikHUI, beter.
14) De overtreffende trap der adjectieven heeft den
uitgang ikün achter het stamwoord (dus üu achter het adjec-
tief zelf), b.v.:
gndih., goed; gudi^üa, best.
15) Het telwoord eindigt voor de eenheden (dat
is van 1—9) op f (eene elle), b.v.:
bal, een.
16) De namen der tientallen eindigen op b.v.:
ifis, twintig.
17) De rangschikkende telwoorden hebben den uitgang
ld, b.v.:
^i7|d, de (het) derde.
18) De rangschikkende telwoorden adverbiaal hebben den
uitgang ido, b.v.:
/b/ldo, ten vierde.
19) De telwoorden, die herhaling aanduiden, eindigen op
na, b.v.:
te?na, vijfmaal.
20) De distributieve telwoorden hebben de letter a
vóór zich (zonder koppelteeken, geheel afgescheiden, zoonis in
het Franseh), b.v.:
a miil, elke zes.