Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
ning, niet de dubbele (zooals in bet Franseli ne.... pas). —
De dubbele ontkenning staat in Volapük gelijk met eene b e-
vestiging (dus juist als in het Hollandseh, Duitsch en Latijn);
intusschen is zij maar liefst te vermijden, omdat veelal onduide-
lijkheid en gevaar voor verwarring door haar ontstaat.
[§ 85.] Alle stopwoorden (b.v.: wat er ook gebeure), die
geheel overtollig zijn, worden in onze wereldtaal niet overgezet.
[§ 86.] Het volzin-verbindende betrekkelijk voornaamwoord
„welke" („die") mag niet weggelaten worden, zooals dat
menigmaal plaats heeft in het Hebreeuwseh, Engelseh en Zweedsch.
[§ 87.J Ook het koppelwoord „i s" raag in proza-stijl niet
worden weggelaten (zooals in het Hebreeuwseh, Russisch, Hon-
gaarsch). — Alleen in de poëzie is dat geoorloofd, wel te
verslaan slechts dan, wanneer de duidelijkheid niet daardoor kan
lijden.
[§ 88.] Met groote aanvangs-letter worden slechts geschre-
ven : de namen van God en van de personen der Heilige Drie-
eenheid ; wijders eigennamen van menschen, landen, ge-
westen, steden, dorpen, enz.
[§ 89.] De woordvoeging is niet aan strenge regels
gebonden; men kan die wijzigen zooals men wil, naar ge-
lang men meer klemtoon wil leggen op dit of op dat woord.
Voor den gewonen stijl neme men echter in Volapük deze volg-
orde in acht: substantief, voornaamwoord, telwoord, adjec-
tief; werkwoord, bijwoord of voorzetsel met substantief;
V O 1 z i n s-v O O r w e r p (4®, 2«, 3« naamval); hoofdvolzin, onder-
geschikte volzin.
[§ 90.] Het Woordenboek onzer wereldtaal heeft insgelijks
voornamelijk de Engelsche taal ten grondslag, aangezien die
door ongeveer honderd millioenen menschen gesproken wordt. —
Zeer vele woorden hebben echter vervorming moeten onder-
gaan, voornamelijk die, welke een sisklank tot einduitgang
liebben. Na het Engelseh, heeft bij het vormen van Volapük-
woorden, voornamelijk Duitsch en Fransch dienst gedaan, zoomede
Spaansch en Italiaansch.
[§ 91.] Alle vreemde namen worden in Volapük zoo
geschreven als ze in de taal, waaruit ze genomen zijn, k 1 i n k e n,
maar niet zooals ze daar geschreven worden. De eigene sehr ij f-
w ij z e wordt er tusschen [ ] achter geplaatst.
[§ 92.] De stamlettergreep (wortel-lettergreep) van