Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
[§ 58.] Volapük heel't geen bepalend lidwoord (dus
juisl als het Latijn en het llussiseh); zij heeft er wel een in haar
woordenboek, doch gebruikt het uiterst zelden, b.v. enkel voor
letterlijke vertalingen.
Ook het onbepalend lidwoord wordt niet weder-
gegeven, doch, waar zulks noodig is, vervangen door het tel-
woord „e e n" of het voornaamwoord „eenigerlei".
Het woord fat, b.v., kan dus beteekenen: vader, de vader,
een vader.
[§ 59.] Onvertaald blijven derhalve in Volapük:
1) bij het zelfstandig naamwoord: het lidwoord en zijne ver-
schillende naamvalsvormen.
En evenzoo worden in Volapük niet met afzonderlijke woorden
weergegeven :
2) bij het werkwoord: de hulpwerkwoorden en hunne ver-
schillende vervoegingsvormen.
Welk eene ontzaglijke besparing van woorden door een en ander
verkregen wordt, zal ieder, die eenigszins doordenkt, reeds dadelijk
bevroeden.
[§ 60.] Onze wereldtaal kent in de spraakkunst geene drie
geslachten. Zij stemt in dat opzicht volkomen overeen met
de Engelsche taal.
[§ 61.] Is het echter noodig het geslacht duidelijk te onder-
scheiden, dan wordt het m a n n e 1 ij k geslacht aangeduid
door het substantief op zich zelf; — om het vrouwelijk
geslacht aan te duiden, zet men vóór het substantief (en daarmede
door een koppelteeken verbonden) het partikel ji- (spreek uit:
sji; zijnde het Engelsche she) of het partikel of-; — het o n z ij-
d i g geslacht wordt aangeduid door achteraanhechling (zonder
koppelteeken) van het partikel os, bij voorbeeld: het goede:
gtidikós.
[§ 62 ] Wil men volstrekt een meervoud ook van het
O n z ij d i g e os, dan kan dat gegeven worden met öss of oz, bij
voorbeeld:
dit is goed: atiis hinós gudik;
deze (dingen) zijn goed: atüss linkss (binoms) gudik,
of: atoz hinoz gndik.
[§ 63.] 1) Onze wereldtaal v e r m ij d t overigens zooveel
mogelijk alle opeeiihoopingen van consonanten en van vocalen,
alle verdubbelingen van letters, zoo ook te lange samen-
---2-
! f\federlandsch School museum
Prinsengracht 151 bij de Prinsenstraat
AMSTERDAIVI