Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
f§ 54] Voordeelen van onze wereldtaal.
{Bizurfs vulapüka oisik.)
Onze wereldtaal heeft boven ulle levende en doode talen de
volgende voordeelen, waarvan wij het bestaan b e w ij z e n:
1) Zij onderscheidt zich door koi'tbeitl en besparing van
woorden, hetgeen voor telegrammen een punt van groot gewicht
is. Onze wereldtaal zegt met 8 woorden hetzelfde, waartoe de
Hollandsche taal 16 woorden noodig heeft.
2) In weerwil van hare kortlieid is zij zeer duidelijk en
bepaald in hare uitdrukkingen; zij gedoogt geene tweeërlei
opvattingen of verwarringen, zooals b.v. in (bijna) alle andere
talen de 1® en de 40 naamval van het onzijdig geslacht met elkander
verward kunnen worden, of in het Duitsch b.v. de uitdrukking
„sehreiben Sie?" en „sehreiben Sie!"
3) Onze wereldtaal klinkt krachtig en welluidend,
doordien er bijna altijd slechts één consonant met één vocaal
afwisselt.
4) Onze wereldtaal (en dit is voorzeker een voornaam punt in
haar voordeel) is zeer gemakkei ij k aan te leeren.
Ieder beschaafd mensch, die zijne moedertaal behoorlijk geleerd
heeft, leert al de spraakkunst-regelen van Volapük in hoogstens
acht dagen, daar volstrekt geene uitzonderingen, die
in alle andere talen in zoo groote menigte voorkomen, in Volapük
worden aangetroffen.
5) Ongemeen rijk aan TOrnien, meer dan eenige andere
levende taal, is onze wereldtaal, want zij heeft Gebiedende wijzen,
Deelwoorden en Onbepaalde wijzen van alle tijden, adjectieven
van alle substantieven, en nooit te verwarren voornaamwoorden.—
Hoe vele beteekenissen daarentegen heeft het Hollandsche voor-
naamwoord „zij" of het Transche que !
6) Onze wereldtaal bezit groote vrijheid in de vorming
van woorden en in de WOOrdTOeglng — eene vrijheid, die
aan vele hedendaagsche talen ontbreekt. B.v. voor „onze" heeft
zij 3 woorden: obük, obas en obsaj voor „huisheer" kan zij zeg-
gen söl donut of domd söl of domasöl'.
7) Onze wereldtaal heeft eene eenvoudige, vaste, heldere en
duidelijke spelling, daar zij elke letter uitspreekt, en elke
letter in haar slechts écn zeer bepaalden klank heeft. Zij
is daardoor zeer gemakkelijk te lezen.
8) Door hare vele gelijkluidende eindklanken
leent onze wereldtaal zich bij uitnemendheid tot den zang