Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
HOOFDSTUK IV.
Talen (Püks).
[§ 52 ] Hoofdgebreken en nadeelen van allo levende
en oude (doode) talen.
{Gledöfs e düms piikas valik U/ol e laledik [nelijik'\.)
1) Zeer vele talen hebben de lidwoorden, die echter
zeer goed gemist konden worden, en meestal zeer moeielijk te
behandelen zijn.
Dat de lidwoorden onnoodig zijn, blijkt overtuigend b.v.
uit de Latijiisehe en Eussisehe talen, die het zeer goed zonder
lidwoorden weten te stellen. Welk eene moeite heeft men daar-
entegen met de lidwoorden iu het Franseh, in het Italiaansch,
en vooral in het Zweedseh!
2) In alle talen (levende en doode) zijn, door het heerleger
van nitzonderingcn zeer moeielijk te leeren : de verbuiging,
de meervoudvorming, de vorming van het vrouwelijk der zelfstan-
dige naamwoorden, de verkleinwoorden (die echter in sommige
talen, b.v. in het Franseh, nagenoeg geheel ontbreken); wijders :
de trappen van vergelijking der bijvoeglijke naamwoorden, de
vervorming van de vele telwoorden (men denke aan de groote
moeielijkheden, die deze opleveren in het Russisch!); de schier
ontelbare onregelmatige werliwoorden inGriekseh,
Latijn, Hollandscli, Duitsch, Franseh, Engelsch, enz.
3) In alle talen, voornamelijk in de Romaansche (Franseh,
Italiaansch, Spaansch) leveren de TOOmaamWOOrdcn een
eindeloos tal van allerhande moeielijkheden op, als daar zijn:
uitzonderingen, eigenaardige woordvoeging, gelijkluidendheid (b.v.
het Fransche qtie, ons Hollandsche „zij"), gevaar voor begrips-
verwarring, onverbuigbaarheid, ontstentenis (b.v. ons Hollandsche
woord „zuivel" vinden we alleen in het Zweedseh terug, en ons
Hollandsche voornaamwoord „men" ontbreekt aan het Latijn,
Russisch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch geheel en al!).
Van al die gebreken nu is onze nieuwe wereldtaal geheel
en al v r ij, welk punt alleen reeds eene krachtige aanbeveling
voor haar is.
4) Eene andere bijzonder groote moeielijkheid ontmoet men in
vele talen bij vraag en ontkenning, zoo b.v. in het
Latijn en Grieksch, in het Franseh {ne, ne... pas, point, gnere-,
jamais; personne!)