Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
[§8.j Ieder woord heeft den klemtoon
op zijne laa<»ile lettergreep.
(Alleen in dichtmaat kan men zich op dit punt eenige vrijheid
veroorloven, dewijl de vorm nimmer eene belemmering voor den
geest moet zijn!)
[§ 9.] De verzachte vocalen zijn a, o, u, gelijkstaande
aan de Duitsche Umlaute ii, ö, ü.
[§ 10.] Voor onze wereldtaal worden de Eiatijusclie let-
ters gebezigd, dat wil zeggen: letters van denzeli'dcn vorm als
wij in het Hollandsch gebruiken.
[§ 11.] De letters „q" en „w" TCrvallen in Volapük, om-
dat ze geheel overtollig zijn. Voor „qu" schrijft Volapük kv (uit
te spreken als in 't Hollandsch kw); en in plaats van de „w"
bezigt Volapük v.
[§ 12.] Neusklanken, zooals van m en n als eindletters van
Fransche woorden, heeft Volapük niet — in onze wereldtaal wordt
elke letter zuiver uitgesproken met haren n a t u u r lij k e n
klank.
[§ 13.] De u onzer wereldtaal moet steeds uitgesproken
worden als de „u" in het Duitsch, Italiaansch en Spaansch, dus:
als onze Hollandsche tweeklank „oe".
[§ 14.] De klank van de z a c h t-gelispte Engelsche „th"
staat gelijk met dien van de Zuidspaansche „z"; als die klank
door Volapük afgebeeld moet worden, behooren alle natiën zich
te bedienen van eene h met een dwarsstreepje boven door den
stok (een der tien hulpteekens van het tweede Volapük-alphabet).
[§ 15.] g in Volapük worde door alle volken uitgesproken als
eene zeer zachte „k" — dus niet als zachte keelklank (Hollandsch),
noch als forsehe keelklank (Spaansch), noch als „zj" (Pransch
vóór e, i en y), noch als „dzj" (Engelseh en Italiaansch, in vele
woorden). Dien zeer zachten k-klank zal ik in de afgebeelde
uitspraak aanduiden met eene kleine g, zooals ik dat in al mijne
taalkundige werken gedaan heb.
[§ 16 ] ' (de G r i e k s e li e spiritus asper) worde overal uit-
gesproken als de Hollandsche „h".
[§ 17.] De L a t ij n s c h e h (dat is ons Hollandsche letter-
teeken „li") heeft in Volapük den klank als »eh" in Hollandsch
en Duitsch en als de „j" en de „g" in bet Spaansch.