Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK II.
Kegels betreffende de letters.
(Noms tonabas.)
[§ 5.] In onze wereldtaal is geen letter stom (zooals in
liet ndlandscli en Duitsch, Engelsch en li'ransch, enz., b.v. in
de woorden «die", „able", „une"); maar al de letters, zonder uit-
zondering, worden altijd nauwkeurig en duidelijk uitgesproken.
Voorbeelden:
' el uit te spreken „heel", beteekent „haar";
hem „ „ „ „chcem", „ „chemie";
m „ „ „ //wa", „ „of;
yd ,1 II II «jeel", n «jaar";
cem „ „ „ „dzjeem", „ „kamer";
cil I, „ „ «dzjiel", „ „kind";
jel „ „ „ „sjeel", „ „bescherming";
p/iéd „ „ „ „pli-eed'", „ „lof", „prijs";
Uodaet „ „ „ „blo-da-heet'", „ „broederhaat".
[§ 6.] In onze wereldtaal zijn geene klanken, die niet anders
dan met twee of meer vocalen of consonanten af te beelden zijn,
zooals in het Hollandsch de twee- en drieklanken „oe", „oei",
„aai", „au", „ou", „ooi", enz., en de samengestelde letterteekens
„ch", „seh", enz. Iedere klank wordt afgebeeld
met slechts écn teeken, en ieder teeken heeft
slechts écn klank.
[§ 7.] Elke letter wordt overal en altijd uitgesproken
op slechts één manier. In onze wereldtaal zijn de vocalen altijd
lang (gelijk in het Hollandsch de dubbele, of ook de enkele
aan het einde eener lettergreep). Welk een verschil van klank
in het Hollandsch tusschen de heldere korte „o" in het woord
„lof"' en de dofte korte „o" in het woord „slof" — en ver-
scheidene zulke dingen meer; om niet eens te spreken over der-
gelijke klankschakeeringen in andere talen. Van al dergelijke
klankschakeeringen (die het aanleeren van eene taal zoo moeielijk
maken) is onze wereldtaal geheel vrij. Zie het wijduitgedrukte
slot van S G.