Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
[§ 243.] Dialect-verzen {DialegaYi&m).
Wenn einer kümmt nnd tan mi
seggt:
,Ik mak dat allen Hinsehen
recht',
Denn segg ik: leiwe Fründ!
mit Gunst,
0 lir'n S'mi des' swere
Kunst! —
(Friz Reuter).
If kömom ék, sagöl al ob:
,Menis valik Mtenóh,^
Ate sagob : o flén! obi
Tidonsöd glétikf kani!
(Ueuter Friz).
[§ 244.] Mallonale hymnen {Neta 'um).
1) Het Nederlandsche volkslied. (*)
(Kanit netik nedänik.)
Wien Neerlandsch bloed door de
aadren vloeit.
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning
gloeit,
Verhef den zang als wij;
1 lij stel met ons, vereend van zin.
Uit onbeklemde borst.
Het godgevallig feestlied in
Voor Vaderland en Vorst!
Bescherm, o God! bewaak den
grond
Waarop onze adem gaat.
De plek, waar onze wieg op stond.
Waar eens ons graf op staat;
Wij smeeken van Uw vaderhand,
Uit diepgeroerde borst.
Behoud voor 't lieve vaderland,
Voor Vaderland en Vorst!
2) Het Duitsche vol
Heil dir im Siegerkranz,
Herrscher des Vaterlands,
Heil, König, dir !
Kei bludi nediinik labom,
De foginos libik,
Kei plini e liini löfom,
Kanitom-la gülik!
Ke obs kaniti stimomöd.
Kei xünom in süli,
Kanitobs-la, ko mud e blöt,
Kegi e fatüni! (ïna.)
O God, O Söl, lübadolöd,
Gluni obsa löfik,
Motöfa tali jepolöd.
Tali sepa obsik.
Aïplekobs, se blöt danöl,
Givolöd lübadi,
Beniküno, o God, fódöl
Eegi e fatani! (2«a.)
k s 1 i e d {Netaü/n deutik).
Sanis in vikoda
Féstun, o söl lana,
O reg, olé!
(*) Dc Volapük-vei'taling van het Ie en 5« couplet van ons volkslied
dank ik den (mij niet persoonlijk bekenden) heer J. M. Vos Slz., te Rot-
terdam. Ik heb die overgenomen uit het Algemeen Handelsblad van Donderdag
25 September 1884.