Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
5
Volapiik) bestaat eerstens uit de 28 letters in oune § § 1—3 be-
sproken, en telt bovendien nog 10 andere letterteekens—dus in
het geheel 38. Met die 38 letters is Volapiik in staat de klanken
af te beelden van alle levende talen, die op den ganschen
aardbol worden gesproken. Doch de aanleering van die tien bui-
tengewone letters is (althans voorshands) voor ons totaal onnoodig,
aangezien dat tweede alphabet tot niets anders dient, dan om
woorden en volzinnen uit (aan de meesten onzer) totaal onbekende
talen te citeeren. liet is toch wel niet denkbaar, dat een Neder-
landsch beoefenaar van Volapük in de eerste jaren behoefte zal
hebben om daarin citaten mede te deelen, b.v. uit Arabische,
Chineesehe of in andere niet algemeen beoefende talen vervatte
geschriften. Intussehen kan men in § 30 het noodige aangaande
die 10 letterteekens vinden.
3) Het „muzikale alphabet", door den schepper van Volapük
voorgesteld aan alle toonzetters en beoefenaars van de toonkunst,
kunnen wij hier veilig onbesproken laten. Hetzelfde is het geval
met het door hem voorgestelde „alphabet voor blinden, die iu
gevaar verkeeren om doof te worden, en voor dooven, die op het
punt zijn om blind te worden".
4) Geheel doelloos zou het ook zijn hier, voor Nederlandsche
beoefenaars van Volapük, uit te werken welke letterteekens en
accenten de Arabieren, de Uuitschers, de Engelschen en Noord-
amerikanen, de Franschen, de Hongaren, de Indianen der Otsjipwe-
taal, de Italianen, de Laplanders en ^inlanders, de Malaio-Polyne-
siërs, de Polen, de Afrikaansche Pongué-negers, de Rumeniërs,
de Russen, de Spanjaarden en Zuidamerikanen, en de Zweden
elk in het alphabet van hunne eigene taal hebben te wijzigen, om
h u n alphabet iu overeenstemming te brengen met het alphabet
van Volapük. Wij maken daarvan in deze Hollandsche editie alleen-
lijk gewag, om te doen zien, dat de schepper van Volapük op alles
bedacht is geweest, om zijne wereldtaal ouder het bereik te brengen
van alle volken, en zoodoende te streven naar de bereiking van
zijn grootsche doel:
Menadé bal
Püki bal!
dat is :
Lén menschdom
Ée'n taal!