Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
[§ 238 ] Practische wenken.
{V'megs plagiJc.)
A d V e r t e n t i ë 11 zijn voor den
man van zaken hetzelfde, dat
de stoom is voor de nijver-
heid. {Macaulay.)
Alles op zijn t ij d en op zijne
plaats!
Alles met mate! Slechts geene
overdrijving I
Houd in alles den gulden mid-
delweg!
Eerst raad, dan daad!
Eerst de hoofdzaak; dan
de bijzaak!
Laat u niet door den s c li ij n
misleiden!
Uit dergelijke ervaringen leid u
goede stelregels af, en
volg die stipt!
Raadpleeg steeds de o n d e r-
vinding en de weten-
schap beiden!
.Maak uit gelijke oorzaken
gelijke gevolgtrekkingen!
(ieef de voorkeur aan het een-
voudige boven het al te
ingewikkelde!
Wat anderen tot nut geweest
is, maak u dat in gelijke
omstandigheden eveneens ten
nutte!
AVat gij zelf doen kunt, laat
dat niet aan anderen over,
die lichtzinnig zijn!
Le««>ïs binoms plo jafamfl?i otos,
kelos stem plo dustod.
(Makolii.)
Valikos jenosöd in t i m osik
e len top osik!
Valikos jenosöd k o ma f! Nos
paneraa/ükosöd!
Va<o/?o fölolöd zenodautf^i
golüdik!
K O n s ii 1 kömomöd balüdo ,
tiino dun!
Balüdo jonosüd g 1 e rf < «, tiiiio
nebarfiVï!
No eitomös oli j i n! (No leto-
löd jini eitön oli!)
Se plaks sümik zugolöd olc
p 1 i s i p i s gudik , e fölolöd
kuladik otis!
HekonsdloYóHt. viitopo p 1 a k i
e n o 1 i tugedik!
Se k O d s leigik kludolöd voba-
damis leigik!
Biï«^olöd balikosi peko«/aiZikosc
tuveia!
Kelos votikes ilfc/wos pöfüdik,
atosi mekolöd pöfüdik id olé
in seft sümik!
Kelosi ol it kanol dunön gudi-
kum , atosi no lovefc^olöd voti-
kes, kei binoms leitillik!