Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
de stad? Gij mocht altijd iu Parijs geweest ziju. Men moet niet
naar het te hooge trachten! Één mensch kan niet alles doen.
J)aarover valt niet te twisten. Wij zouden onze ware vrienden
kennen, wanneer wij allen in hun hart konden zien. Zeg ons niets
meer van slechte, ontrouwe vrienden! Gij zijt stellig misleid.
De meisjes houden gewis allen van bloemen; zij verheugen zich
stellig allen daarover.
4) Wie nog nooit door een waren vriend bcminil geworden is,
is voorzeker slechts een half mensch. Bij bakker Jonas is (werd)
van(huig zooveel brood verkocht, dat niets meer daarvan bij hem
overgebleven is (overbleef). Gij zoudt reeds lang geheel betaald
zijn, indien gij vlijtiger hadt willen zijn. Gisteren was een zeld-
zame visch iu zee gezien geworden. Men zal toch niet belogen
geworden zijn? Hoop slechts! ])c deugd zal nog gezegend worden.
Dat gij dit niet betwisten moget! Verstand met weinig geld is
beter, dan veel geld zonder vei-stand; maar nog beter is verstand
met veel geld.
5) Alle menschen zijn kinderen van één grooten vader. Het
beste middel, om harten te winnen, heet ware liefde. Wetenschaj)
zonder liefde is dood. Ondeugden zullen altijd der menschen
ongeluk geweest zijn. Den vrede bewaren brengt aan het mensch-
dom groote eer. De poëzie is de vlinder op dc bloem der wereld,
leder van alle burgers moet het vaderland liefhebben! Liefde draagt
den wereldbol. Een vijanden verzoenende mensch — zou dat niet
een goed mensch zijn? De tijd moet een groot geneesmeester der
harten zijn. De groote waarde der deugd erkend te zullen hebben,
zal een heerlijk loon zijn. Noem wetenschap zonder ervaring geene
wijsheid! Wie uwer mocht een waar kunstenaar zijn? Iedereen
wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Wat weet gij sedert
eergisteren, gisteren en heden nieuws uit de wijde wereld ? Het
eiland Isehia is bijna vernietigd geworden. Twee vrienden en
slechts één hart is de wcjluidcndste van alle muzieken. Wat de
m 0 e i e 1 ij k e L a t ij n s c h e taal voor alle geleerde man-
nen der aarde is, dat moet onze g c m a k k e 1 ij k e wereld-
taal voor alle beschaafde aardbewoners zijn!
6) In onze wereldtaal hebben wij 28 klankteekens. Ieder
klankteeken daarvan wordt gelezen; geen enkel is stom. Wij
houden slechts van de L a t ij n s c h e klankteekens (letters). Hoe-
veel is twee derden, vier vijfden en zes zevenden? Zeer vele
schepen snellen westwaarts en oostwaarts. Ik zou niet gaarne
naast buskruit met vuur spelen. Weg met alle logen en ontrouw!
Waar geene achting is, daar is ook geene ware liefde. Aap toch
niet de ondeugden van anderen na! Toen Lodcwijk nog arm was,