Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving der wereld. 97
Want wy en hebben niets in de wereld gebragt, het is
openbaar, dat wy ook niet en können iet daar uit draagen.
Maar als wy voedsel en deksel hebben, wy zullen daar
mede vergenoegt zyn.
Doch die ryk willen worden, vallen in verzoekinge en
[in] den strik, en [in] veele dwaaze en schadelyke begeer-
lykheden, welke de menschen doen verzinken in verderf
en ondergang.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle quaad, tot
welke sommige lust hebbende zyn afgedwaald van het
geloove, en hebben haar zeiven met veele smerten door-
steeken.
Jakobus 1: 13, 14, 15.
Niemant als hy verzocht word, en zegge, Ik worde van
God verzocht: Want God en kan niet verzocht worden met
het quaade, en hy zelve en verzoekt niemant.
Maar een iegelyk word verzocht als hy van zyne eigene
begeerlykheid afgetrokken en verlokt word.
Daar na de begeerlykheid ontfangen hebbende, baard
zonde: en de zonde voleindigd zynde, baard de dood.