Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 77
Spreuken XVI: 24.
Lieflyke redenen zyn eene honing raate; zoet voor de
ziele, en medecyne voor het gebeente.
Hoogelied II : 3.
Als een appel-boom onder de boomen des wouds, zo is
myn Liefste onder de zoonen: Ik hebbe grooten lust in
zyne schaduwe, en zitter [onder:] en zyne vrucht is myn
gehemelte zoete.
En Kapittel V:]6.
Zyn gehemelte is enkele zoetigheid, en al wat aan hem
is, is gants begeerlyk: Zulk een is myn Liefste, ja zulk
een is myn vriend, gy dochters van Jeruzalem.
Jezaias LV : 6, 7.
Zoekt den Heere terwyle hy te vinden is: roept hem
aan terwyle dat hy naby is.
De godlooze verlaaten zynen weg, en de ongerechtige
man zyne gedachten: en hy bekeere zich tot den Heere,
zo zal hy hem zyner ontfermen: en tot onzen God, want
hy vergeeft menigvuldelyk.