Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 73
ven, geldgierig, laatdunkige, hovaardig, lasteraars, den ouderen
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
Zonder natuurlyke liefde, onverzoenlyk, achterklappers,
onmaatig, wreed, zonder liefde tot de goede.
Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der
wellusten dan liefhebbers Gods:
Hebbende een gedaante van Godzaligheid, maar die de
kracht der zelve verloochent hebben. Hebt ook eenen afkeer
van deze.
Judas vers 10, 11.
Maar deze, 't geene zy niet en weeten, dat lasteren zy:
en 't geene zy natuurlyk, als de onredelyke dieren, weeten,
in 't zelve verderven zy haar.
Wee haar, want zy zyn den weg Kains ingegaan, en
door de verleidinge des loons Balaams zyn zy heenen ge-
stort, en zyn door de tegenspreekinge Kore vergaan.