Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 BESCHOUWINß DEB WEBELD.
Want alles wat niet hooger gaat,
Als in de dierelyke graat.
Dat komt de Ziele niet te baate.
't Is jammer dat zo eed'len stof,
Van zulk een waardigen kom of,
Gelyk daar is het mensch'lyk leven,
Misbruikt word, en gelyk gesteld,
De domme dieren op het veld.
Daar 't tot zyn God zouw zyn verheven,
ó Mensch! zo gy een mensch wild zyn,
Zo laat het niet by menschen schyn,
Maar weest een deeg'lyk mensch van binnen.
Dat zich u oogmerk steeds verheft,
In 't geen uw eeuwig heil betreft,
Dan zult gy zyn, voor schyn gewinnen.
Romeinen II: 19, 20. ,
En gy betrouwd u zeiven te zyn een leidsman der blinde,
een hcht der geene die in duisternisse zyn:
Een onderrichter der onwyze, [en] een leermeester der
onweetende, hebbende de gedaante der kennisse en der
waarheid in de wet.
2 Timotheus III: 1, 2, 3, 4, 5.
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen
zwaare tyden.
Want de menschen zullen zyn hef hebbers van haar zei-