Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 BESCHOUWINß DEB WEBELD.
En vreest zyn kracht en wildheid niet,
Gelyk gy van de Koopman ziet,
Hoe hy betemt die groote Dieren.
Op dat gy met uw zak en pak.
En 't voordeel dat daar achter stak,
(Te slof en langzaam voort gedreeven,
Terwyl het voordeel, dat u riep,
Door al te langen tyd verliep,)
Niet worden moogt, een achterbleeven.
Jezaias XXX: 6.
Haare goederen zullen zy voeren op den rugge der veu-
lens, en haare schatten op de bulten der kemelen, tot het
volk [dat haar] geen nut en zal doen.
1 Korinthen IX : 27.
Maar ik bedwinge myn lichaam, en brenge het tot dienst-
baarheid, op dat ik niet eenigzins, daar ik andere gepredikt
hebbe, zelve verworpelyk en werde.
Galaten VI: 2.
Draagd malkanders lasten: en vervuld alzo de Wet van
Christus.
Ephezen IV : 22.
[Te weeten] dat gy zoudet afleggen, aangaande de voorige
wandelinge, den ouden mensche, die verdorven word door
de begeerlykheden der verleidinge.