Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 48
Psalm XXXII: 8, 9, 10.
Ik zal u onderwyzen, en u leeren van den weg, die gy
gaan zult; Ik zal raad geeven, myn ooge zal op u zyn.
Weest niet gelyk een paard, gelyk een muil-ezel, welk
geen verstand en heeft, welks muil men breideld met toom
en gebit, op dattet tot u niet en genaake.
De godlooze heeft veele smerten; maar die op den Heere
vertrouwd, dien zal de goedertierenheid omringen.
Maleachi III: 18.
Dan zult gy-lieden wederom zien, [het onderscheid] tussen
den rechtvaardigen en den godloozen: tussen dien die God
diend, en dien die hem niet en diend.
Mattheus XXY:21.
En zyn Heere zeide tot hem. Wel, gy goede en getrouwe
dienstknecht, over weinig zyt gy getrouw geweest, over
veele zal ik u zetten: gaat in in de vreugde uwes Heeren.
Lukas XII: 42, 43, 44.
En de Heere zeide, Wie is dan de getrouwe en voor-
zichtige huis-bezorger, dien de Heere over zyne dienstboden
zal zetten, om [haar] ter rechter tyd het bescheiden deel
spyze te geeven.