Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 47
d Menscb, rayn vriend.
Ziet wie gy diend.
trots en weelig Paard, met kracht en moed bezeten,
hDat in der menschen dienst, zyn fleur heeft afgesleeten,
|i Vermagerd, en veroud, nu 't ieder een mishaagd,
1 Word van de stal en 't veld, slechts aan den dyk gejaagd.
G-y die de wereld diend, met uwe levens krachten,
Moogt aan uw werkzaam einde ook zulk een loon verwachten;
Want deze Heerschap, als gy oud eu kreupel zyt,
Dryft u uit zynen stal, na 't dal der Eeuwigheid;
SDaar moogt gy swerven, en bezien wat gy kund vinden,
iDat is het werelds loon, van trouwelooze vrinden.
Maar wie zyn dienst aan God, den Alderhoogste doet.
Heeft Eeuwig onderhoud, in vollen overvloed.
Die zal na weinig werks, van tegen 't vlees te stryden.
Van 't drukkend Juk ont-daan, gants onbekommerd weiden,
In groene beemden, daar geen meesterlyke hand.
Hem op komt haaien, en voor 't rad der slooving spand,
;Maar eeuwig rusten, is hem tot zyn loon beschoore;
Dat deze dienstbaarheid dan ieders hert bekoore.
Om niet te weezen als een onverstandig beest.
En slaafs, in dienstbaarheid der wereldlyke geest.
De mensch'lyke afkomst mag een eed'ler staat gebeuren
Die door zyn reed'lykheid, hem toestaat uit te keuren.
Terwyl zy hem ontmoet van Gods barmhertigheid.
Eer schandelyk verzuim, hem deer'lyk knaagd en spyt.