Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 44
Spreuken YII: 22.
Hy ging haar straks achter na, gelyk een Os ter slachtinge
gaat; en gelyk een dwaas tot de tuchtinge der boegen:
En Kapittel XI: 28.
Wie op zynen rykdom vertrouwd, die zal vallen: maar
de rechtvaardige zullen groenen als loof.
En Kapittel XIV : 4.
Als'er geene Ossen en zyn, zo is de kribbe rein: maar
door de kracht van den Os is der inkomsten veel.
Lukas XVI: 19.
En daar was een zeker ryk mensche, en was gekleed
met purper en zeer fyn lynwaat, levende alle dagen vrolyk
en prachtig.
En Vers 23.
En de ryke stierf ook, en wierd begraaven. En als hy
in de helle zyne oogen ophief, zynde in de pyne, zag hy
Abraham van verre, en Lazarus in zynen schoot.
Jakobus V: 1.
Wel aan nu gy ryke, weend en huild over uwe ellendig-
heden, die over u komen.