Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 BESCHOUWING DEE WEEELD.
Met zyn natuur der domme dieren,
Op dat wy wand'len voort en voort,
Als 't mensch'lyk leven toe behoord.
Philippenzen III: 17, 18, 19, 20, 21.
Weest mede myne navolgers, Broeders, en merkt op de
geene die alzo wandelen, gelyk gy ons tot een voorbeeld hebt.
Want veele wandelen [anders]: van dewelke ik u dik-
maal gezegd hebbe, en nu ook weenende zegge, dat ze
vyanden des kruises Christi zyn.
Welker einde is het verderf, welker Grod is de buik, en
[welker] heerlykheid is in haare schande, dewelke aardse
dingen bedenken.
Maar onze wandel is in de Hemelen, waar uit wy ook
den Zaligmaaker verwachten, [namelyk] den Heere Jezus
Christus:
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, op dat het
zelve gelykvormig worde zynen heerlyken lichaame, na de
werkinge, waar door hy ook alle dingen hem zeiven kan
onderwerpen.
Hebreen X : 26, 27.
Want zo wy willens zondigen, na dat wy de kennisse
der waarheid ontfangen hebben, zo en blyft daar geen
slacht-offer meer over voor de zonden.
Maar een schrikkelyke verwachtinge des oordeels, en
hitte des vuurs dat de tegenstaanders zal verslinden.