Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 36
Ook onder het getal der vroomen,
(Voor d'ingang van het zalig land),
Zo zeer gelukkig, mogen komen,
Aan uw hoogwaarde rechterhand;
En voorts, gezalfd met uwen zegen,
Ter overzaal'ge weide gaan.
Daar nooit een einde word verkreegen.
Daar *t eeuwig in zyn fleur zal staan.
Ezechiel XXXIV: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Ik zal myne schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt
de Heere Heere.
Het verloorene zal ik zoeken, en het wech-gedrevene zal
ik wederbrengen, en het gebrookene zal ik verbinden, en
het kranke zal ik sterken: maar het vette en het sterke
zal ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
Want gy, ö myne schaapen, de Heere Heere zeid alzo:
Ziet ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen
de rammen en de bokken.
Is 't u te weinig, dat gy de goede weide af-weidet? zult
gy noch het overige uwer weiden met uwe voeten ver-
treeden? en zult gy de gezonkene wateren drinken, en de
overgelaatene met uwe voeten vermodderen?
Myne schaapen dan, zullen ze afweiden, wat met uwe
voeten vertreeden is, en drinken wat met uwe voeten ver-
moddert is?
Daarom zeid de Heere Heere alzo tot hen: Ziet ik, ja
ik zal richten tussen het vet klein-vee, en tussen het mager
klein-vee.
Om dat gy alle de zwakke met de zyde, en met den