Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving der wereld. 29
Maar nu legt ook gy dit alles af, [namelyk] gramschap,
toornigheid, quaadheid, lasteringe, vuil spreeken uit uwen
mond.
1 Thessalon: V : 2, 3, 4, 5, 6.
Want gy weetet zelve zeer wel, dat de Dag des Heeren
alzo zal komen, gelyk een dief in der nacht.
Want wanneer zy zullen zeggen. Het is vrede, en zon-
der gevaar: dan zal een haastig verderf haar overkomen,
gelyk de barensnood eene bevruchte [vrouwe:] en zy en
zullen 't geensins ontvheden.
Maar gy, Broeders, gy en zyt niet in duisternisse, dat u
die dag als een dief zoude bevangen.
Gy zyt alle kinderen des hchts, en kinderen des daags:
wy en zyn niet des nachts, noch der duisternisse.
Zo en laat ons dan niet slaapen, gelyk als de andere,
maar laat ons waaken en nüchteren zyn.
Openbaaring III: 2, 3.
Zyt waakende, en versterkt het overige dat sterven zoude:
want ik en hebbe uwe werken niet vol gevonden voor God.
Gedenkt dan hoe gy het ontfangen en gehoord hebt, en
bewaard het, en bekeerd u. Indien gy dan niet en waaket,
zo zal ik over u komen als een dief, en gy en zult niet
weeten op wat uure ik over u komen zal.