Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving der wereld. 23
Het quaade vlucht, Voor goed gerucht.
De wakk're Hond, bewaakt zyns Heeren huys en hof.
En bast, en beid met macht de vreemde aankomst of:
"Waar blyft de Wachter voor het huys en hof der Ziele,
Op dat noch moordenaar, noch dief dat overviele?
Of is dien heil bezorg, van welbedachten aard,
Het noodig voedsel van aandachtigheid niet waard?
Zo word dan menig huis, door aangeleide laagen
Doorbrooken, en berooft, den huiswaard dood geslagen.
Dat 's schandelyk verzuim: Verstand en reed'lykheid,
Wiens mensch'lyk herten huis, in 't dal der pryk'len leid.
Daar veel partyen met arglistigheid op loeren,
Om 't rykste ingewand den leegen romp t'ontvoeren;
Bespiegelt uw Gemoed, aan veeier groote schaê,
Op datmen beter acht op zyne zaaken slaa;
En 't stinkend Varkens-kot, der tydelyke dingen,
(By't eeuwigduurend goed zo weinig en geringe).
Niet vruchteloos verzorgd, en wel voorzichtig sluit,
En laat het huis en hof den roover tot een buit:
Maar dat de vreeze Gods voor 't huis des herten waake.
Om niet in 't groot gevaar van d'eeuwige dood te raake.
Psalm V: 4.
's Morgens, Heere, zult gy myne stemme hooren; 's mor-
gens zal ik [my] tot u schikken, en wacht houden.
Spreuken IV: 23.
Behoed u herte boven al dat te bewaaren is; want daar
uit zyn de uitgangen des levens.