Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving deR wereld. 13
schoone gedaante haares aanschyns is vergaan: alzo zal
ook de ryke ih zyne wegen verwelkeren.
1 Petrus 1: 24, 25.
Want alle vlees is als gras, en alle heerlykheid des men-
schen is als een bloeme des gras. Het gras is verdorret,
en zyne bloeme is afgevallen:
Maar het Woord des Heeren blyft in der eeuwigheid:
en dit is het woord dat onder u verkondigd is.
1 Joannes II: 15, 16, 17.
En hebt de wereld niet lief, noch 't geene in de wereld
is: zo iemant de wereld lief heeft, de liefde des Vaders en
is niet in hem.
Want al dat in de wereld is, [namelyk] de begeerlykheid
des vleeses, en de begeerlykheid der oogen, en de groots-
heid des levens, en is niet uit den Vader, maar is uit de
wereld.
En de wereld gaat voorby, en haare begeerlykheid: maar
die den wille Gods doet, blyft in der eeuwigheid.
Judas vers 12.
Zy zyn als de boomen in 't afgaan van den herfst, on-
vruchtbaar, tweemaal verstorven, [en] ontworteld.