Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 — 75. — Nlcolaas Beets' Dichtwerken.
76 — 77. — Beriiard Ter Haar, Dichtwerken.
78. — Mr. J. Yan Lennep. Vertellingen van vroeger en
later tijd.
79. — Mr. J. Van Lennep. Het huis ter Leede. ~ Adegild. —
Jacoba en Bertha.
80. — Mr. J. Van Lennep. De str^d met Vlaanderen. —
Eduard van Gelre.
81. — Mr. J. Van Lennep. Marino Faliëro, Doge van Vene-
tië. — Fiësko, of de Samenzwering te Genua. — De
Staatsman b^ toeval, enz.
82. — Mr. J. Van Lennep. Een AmsterdamscheWinteravond
in 1632. — Haarlems Verlossing. — Saffo. — Harald
de Onversaagde. — Vondels droom, enz.
83. — Mr. J. Van Lennep. Een droom van Californië. — De
betooverde viool en het Bloemenoproer. — Romeo
en Julia, enz.
84. — Mr. J. Van Lennep. Een Amsterdamsche Jongen of
het buskruit-verraad in 1622. — Lastige Lieden, enz.
85. — Mr. J. Van Lennep. Academische Idyllen. — Vuur-
aanbidders, enz.
86. — Mr. J. Van Lennep. Het recht van bruiloftsavond-
kout, enz.
87* — Mr. J. Van Lennep. Nederland vóór den Tachtigjari-
gen oorlog.
88*— Mr. J. Van Lenneu. De Tachtigjarige oorlog.
89* — Mr. J. Van Lennep. De Hoogmogende Republiek.
90*— Mr. J. Van Lennep. Ondergang der Republiek. — Het
Koninkrük der Nederlanden.
91 — 93. — A. Loosjes Pz., Het leven van Maurits L^nslager.
94. — J. J. L. Ten Kate, Verhalen en vertellingen.
95. — J. J. L. Ten Kate, Zangen des tijds.
96. - J. J. L. Ten Kate, Gewijde Poëzy.
97. — J. J. L. Ten Kate, Bübel-Poëzy.
98. — J. J. L. Ten Kate, Dramatische Poëzy.
99. — J. J. L. Ten Kate, Voor Hart, Huis en Leven.
100. - J. J. L. Ten Kate, Mengel-Poëzy.