Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 209
De onzinnige en zullen voor uwe oogen niet bestaan;
gy haat alle werkers der ongerechtigheid.
G-y zult de leugen-spreekers verdoen; van den man des
bloeds en bedrogs heeft de Heere eenen grouwel.
Maar ik zal door de grootheid uwer goedertierenheid in
u huis ingaan; ik zal my buigen na het Paleis uwer hei-
ligheid, in uwer vreeze.
Psalm XXXVII: 16.
Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter als den
overvloed veeier godloozen.
En Vers 35, 36.
Ik hebbe gezien eenen geweld-dryvende godloozen; die
zich uitbreide, als eene groene inlandse boom.
Maar hy ging door, en ziet, hy en was' er niet [meer];
en ik zochte hem, maar hy en wierd niet gevonden.
Psalm LXII: 10.
Immers zyn de gemeene lieden ydelheid, de groote lie-
den zyn leugen: in de weeg-schaale op-gewoogen, zouden
zy t'zamen [lichter] zyn dan de ydelheid.
VIII. 14