Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 205
1 Timotheus VI: 9.
Doch die rylc willen worden, vallen in verzoekinge en
[in] den strik, en [in] veele dwaaze en schaadelyke begeer-
lykheden, welke de menschen doen verzinken in verderf
en ondergang.
Jakobus V: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wel aan nu gy ryke, weent en huilt over uw elendig-
heden, die over u komen.
Uwen rykdom is verrot, en uwe kleederen zyn van de
motten gegeeten geworden:
Uw' goud en zilver is verroest: en haaren roest zal u
zyn tot een getuigenisse, en zal uw' vlees als een vuur
verteeren: gy hebt schatten vergaderd in de laatste dagen.
Ziet, de loon der werk lieden die uwe landen gemaait
hebben, welke van u verkort is, roept: en het geschrei der
geene die ge-oogst hebben is gekomen tot in de ooren des
Heeren Sebaoth.
Gy hebt lekkerlyk geleeft op der aarden, en wellusten
gevolgt: gy hebt uwe herten gevoed als in eenen dag der
slachtinge.
Gy hebt veroordeeld, gy hebt gedood den rechtvaardigen:
[en] hy en wederstaat u niet.