Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 201
gezalft: hy heeft my gezonden om den armen het Evange-
lium te verkondigen, om te genezen die gebrooken zyn
van herten.
En Kapittel VI: 20.
En hy zyne oogen opslaande over zyne Discipelen, zeide,
Zalig zyt gy arme: "Want uwe is het Koningryke Gods.
1 Korinthen 1:26, 27, 28, 29.
Want gy ziet uwe roepinge broeders, dat [gy] niet veele
wyze [en zyt] na den vleese, niet veele machtige, niet
veele edele.
Maar het dwaaze der wereld heeft God uitverkooren, op
dat hy de wyze beschaamen zoude: en het zwakke der
wereld heeft God uitverkooren, op dat hy het sterke zoude
beschaamen.
En het onedele der wereld, en het verachte, heeft God
uitverkooren, en het geene niet en is, op dat hy 't geene
[iet] is te niette zoude maaken.
Op dat geen vlees en zoude roemen voor hem.
2 Korinthen VI: 10.
Als droevig zynde, doch altyd blyde: als arme, doch
veele ryk maakende: als niets hebbende, en [nochtans] alles
bezittende.