Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 197
Joannis XII: 25.
Die zyn leven lief heeft zal 't zelve verliezen: en die zyn
leven haat in deze wereld, zal 't zelve bewaaren tot het
eeuwige leven.
En Kapittel XVI: 33.
Deze dingen hebbe ik tot u gesprooken, op dat gy in
my vrede hebbet. In de wereld zult gy verdrukkinge hebben:
maar hebbet goeden moed, ik hebbe de wereld overwonnen.
Romeinen VIII: 18.
Want ik houde het daar voor, dat het lyden dezes tegen-
woordigen tyds, niet en is te waardeeren tegens de heer-
lykheid, die aan ons zal geopenbaart worden.
1 Petrus IV: 13.
Maar gelyk gy gemeenschap hebt aan het Lyden van
Christus, [alzo] verblyd u: op dat gy ook in de openbaaringe
zyner heerlykheid u moogt verblyden en verheugen.