Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
192 beschouwing der wereld.
Psalm XXXIX: 5, 6, 7, 8.
Heere, maakt my bekent myn einde, en welke de maate
myner dagen zy; dat ik weete, hoe vergankelyk ik zy.
Ziet, gy hebt myne dagen een hand breed gestelt, en
myn leeftyd is als niets voor u; immers is een ieder
mensche, [hoe] vast hy staat, enkel ydelheid. Sela!
Immers wandeld de mensche [als] in een beeld, immers
woelenze ydelyk: men brengt by een, en men weet niet
wie het na zich neemen zal.
En nu, wat verwacht ik, ö Heere? myne hoope, die
is op u.
Psalm XLI: 2, 3, 4.
Welgelukzalig is hy, die zich verstandiglyk draagt tegen
eenen elendigen: De Heere zal hem bevryden ten dage
des quaads.
De Heere zal hem bewaaren, en zal hem by 't leeven
behouden, hy zal op aarden gelukzalig gem.aakt worden:
En geeft hem ook niet over in zyner vyanden begeerte.
De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbedde; in
zyne krankheid veranderd hy zyn gantse leger.