Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving der wereld. 20
Genesis 1:11, 12.
En God zeide: Dat de Aarde uitschiete gras-scheutkens^ kruid
zaad-zaaüende, vruchtbaar geboomte, draagende vrucht na
zynen aard, welkers zaad daar in zy op der aarde: en het
was alzo.
En de Aarde bragt voort gras-scheutkens, kruid zaad-
zaaiende na zynen aard, en vrucht-draagende geboomte
welks zaad daar in was, na zynen aard: en God zag dat
het goed was.
Psalm XOII: 13, 14.
De rechtvaardige zal groeien als een palm-boom: hy zal
wassen als een sederboom op Libanon.
Die in het Huis des Heeeen geplant zyn, dien zal ge-
geeven worden te groeien in de Voorhoven onzes Gods.
Hozea XIV : 6, 7, 8.
Ik zal Israël zyn als de dauw, hy zal bloeyen als dö
lelie: en hy zal zyne wortelen uitslaan als de Libanon.
Zyne scheuten zullen zich uitspreiden, en zyne heerlyk-
heid zal zyn als des olyf-booms: en hy zal eenen reuk
hebben als de Libanon.
Zy zullen weder keeren, zittende onder zyne schaduwe;
zy zullen ten leven voortbrengen [als] koorn, en bloeijen
als de wynstok, zyne gedachtenisse zal zyn als de wyn
van Libanon.