Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
186 BESCHOUWING DER WERELD.
Bezitter van gezonde dagen
Terwyl gy daar meê zyt verrykt,
Ziet dat gy uit uw oogen kykt.
Om daar meê na dien schat te jaagen.
Psalm XXXIV: 9, 10, 11.
Smaakt, en ziet, dat de Heere goed is: welgelukzalig is
de man, [die] op hem betrouwt.
Vreest den Heere, gy zyne Heiligen; want die hem
vreezen en hebben geen gebrek.
De jonge leeuwen lyden armoede, en hongeren: maar
die den Heere zoeken hebben geen gebrek van eenig goed.
Jezaias XLIX: 8, 9, 10.
Alzo zeid de Heere, In den tyd des welbehaagens hebbe
ik u verhoord, en ten dage des Heils hebbe ik u geholpen:
6n ik zal u bewaaren, en ik zal u geeven tot een verbond
des volks, om het aardryk op te richten, om de verwoeste
«rffenissen te doen be-erven:
Om te zeggen tot de gebondene, Gaat uit: tot die die
in duisternisse zyn. Komt te voorschyn: zy zullen op de
wegen weiden, en op alle hooge plaatsen zal haare weide
weezen.
Zy en zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte,
en de zonne en zalze niet steeken: want haaren Ontfermer
zal ze leiden, en hy zalze aan de springaders der wateren
zachtkens doen leiden.