Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 197
Wat ons ten voordeel zy,
Gaa vrucbt'loos niet voorby.
Die d'onbekende Rykdom heeft,
En echter in ontblootheid leeft,
Wyl hy niet acht op 't recht besteeden.
Wat voordeel trektmen daar dan van?
Hy 's ryk, en blyft een arme man,
Bezyden 't spoor van rype reden.
Men hoord wel wat gezondheid zegt:
Maar deze vrucht is ons te slecht;
Van 't aards beschik en vlees behaagen,
't Bezit der goed'ren is te groot.
En dezen inkomst al te snood.
Men moet een hooger winst bejaagen.
Wat dan: Gaat voor het doodbed staan,
En hoord de jammer-klagten aan.
Van die haar rykdom is ontnoomen:
Wat spyt 'et haar, wat is 't haar leed.
Dat die niet hooger is besteed.
Als aan een hoopen yd'le droomen.
Wat hoord gy uit de bleeke mond?
Ach word ik maar eens weêr gezond!
Ik meen dien rykdom uit te geeven.
Niet voor de slechte onwaardigheid.
Der yd'le dingen dezer tyd.
Maar voor het waard Godvruchtig leven.
Daar hebt gy een getuigenis,
Hoe dierbaar 't goed geweeten is,