Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 183
En Kapittel XII: 1, 2, 3, 4, 5.
En gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jon-
gelingschap, eer dat de quaade dagen komen, en de jaaren
naderen, vanwelke gy zeggen zult, Ik en hebbe geenen
lust in dezelve.
Eer dan de Zonne, en het licht, en de Maane, en de
Sterren verduistert worden, en de wolken weder komen
na den regen.
In den dage wanneer de wachters des huizes zullen
beeven, en de sterke mannen haar zeiven zullen krommen:
en de maalsters zullen stille staan, om dat zy minder ge-
worden zyn: en die door de vensteren zien, verduistert
zullen worden.
En de twee deuren na de straate zullen gesloten worden,
als 'er is een nedrig geluid der maalinge, en hy opstaat
op de stemme des vogelkens, en alle de zangeressen neder
gebogen zullen worden.
Ook [wanneer] zy haar voor de hoogte zullen vreezen,
en dat 'er verschrikkinge zullen zyn op den weg, en d'aman-
del-boom zal bloeijen, en dat de springhaanen zich zeiven
een last zullen wezen, en dat de lust zal vergaan: want
de mensche gaat na zyn eeuwig huis, en de rouwklaagers
zullen in der straate omgaan.