Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 179
Hooret de tucht, en wordet wys, ende en verwerpt [die] niet.
Welgelukzalig is de mensche, die na my hoord, dagelyks
waakende aan myne poorten, waarneemende de posten
myner deuren.
Want die my vind, vind het leven, en trekt een welge-
vallen van den Heere.
Maar die [tegen] my zondigd, doet zyne ziele geweld aan:
alle die my haaten hebben de dood lief.
Prediker XI: 7, 8, 9, 10,
Vorder, het licht is zoet, en het is den oogen goed de
Zonne te aanschouwen.
Maar indien de mensche veele jaaren leeft, [en] verblyd
hom in die alle; zo laat hem ook gedenken aan de dagen
der duisternisse: want die zullen veele zyn; [en] al wat
gekomen is, is ydelheid.
Verblyd u, 6 jongeling, in uwer jeugd, en laat u herte
u vermaaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandeld
in de wegen uwes herten, en in de aanschouwinge uwer
oogen: maar weetet, dat God, om alle deze dingen u zal
doen komen voor 't gerichte.
Zo doet dan de toornigheid wyken van u herte, en doet
het quaade wech van uwen vleese, want de jeugd en de
jongheid is ydelheid.