Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 BESCHOUWING DEE WEEELD.
't Is ydelheid, 't is niet met al,
't Bedrog beguicheld uwe oogen,
Het lokaas nood u in de val,
Op dat gy deerlyk wierd bedroogen.
Nu nood u noch een schoono kans,
Nu is 't noch tyd om prys te winnen,
Behaald uw hoofd een schoone krans,
Nu is 't het uurtje van beginnen.
Wien word een groote schat beduid,
Die reed leid, om maar op te raapen,
En steld de wakk're toe tree uit.
Met zulke, die haar kans vergaapen?
ó Jonge en welgedaane jeugd,
Schikt uwe zinnen tot bedaaren,
En kiest tot uw gezel, de Deugd,
Daar zult gy eeuwig wel meê vaaren.
ó Deugd, die leeven zo verrykt.
Dat alle ding van hooge waarde,
Yoor uwe meerder waarde wykt,
Wat zyn ze wys die met u paarden.
Psalm CXIX : 9.
aar mede zal de jongeling zyn pad zuiver houden ? Als
hy [dat] houd na u woord.
Spreuken YIII: 32, 33, 34, 35, 36.
Nu dan, kinderen, hooret na my: want welgelukzalig
zyn ze, [die] myne wegen bewaaren.