Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHOUWING DEE WEEELD. 161
Zo gy niet vreezen wild,
Maakt u een Heilig Schild,
De Pest, een vrees'lyk afgezant.
Met eenen Selsen in zyn hand.
Op dat hy langs de wegen zwaaye.
En 't bloedend menschelyk geslacht,
Als 't gras des groenen velds geacht.
Zeer fel, en snel ter neder maa^e;
Roept, Schrik; dat ieder van 't gerucht.
Verbleekt, versaagt, en schichtig vlugt.
Om dat hy deer'lyk schynd te hooren;
Staat af, van staat, van lust en moed.
Van weelde, wellust, goed en bloed.
Van al wat gy hebt uitverkooren.
Hy leid zyn vuur'ge pylen aan.
Die 't treft, daar is het meê gedaan.
Wie kan die stoute vyand keeren?
Hier helpt geen schrander krygs beleid.
Noch helden-moed, en dapperheid.
Hier helpt geen spart'len noch verweeren.
Wat raad, in dezen hoogen nood?
Het Edel kruidje voor de dood:
Aandachtig, en Godvruchtig leeven.
Verachting der vergank'lykheid.
Van 't welbehaagen dezer tyd.
Door lust, tot hooger goed verheeven.
Geloof, en Hoop in Gods Verbond,
Op 't fondament van deugd gegrond,
10