Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
besch oütving deR wereld. 17
lyk een Hof -het geene in hem gezaaid is, doet uitspruiten:
alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uit-
spruiten, voor alle de volkeren.
Ezechiel XYII: 5, 6.
Hy nam ook van het zaad des lands, en leide het in
eenen zaad-akker: hy nam 't, hy zettede het by veele
wateren, met groote voorzichtigheid.
En het sproot uit, en wierd tot eenen weeldig uitloopende
wynstok, [doch] nederig van stamme, ziende met zyne tak-
ken na hem, dewyle zyne wortelen onder hem waaren:
zo wierd hy tot eenen wynstok, die ranken voort hragt,
en scheuten uitwierp.
Daniël XII: 2.
En veele van die, die in 't stof der aarden slaapen, zullen
ontwaaken, deze ten eeuwigen leven, en geene tot ver-
smaadheden, [en] tot eeuwige afgryzinge.
Joannes V : 28, 29.
En verwonderd u daar niet over: want de uure komt,
in welke alle die in de graven zyn, zyne stemme zullen hooren.
En zullen uitgaan, die 't goede gedaan hebben, tot de
opstandinge des levens, en die het quaade gedaan hebben,
tot de opstandinge der verdoemenisse.