Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 157
Gelyk het scherp gepende beest,
Dat yzer varken is geheeten.
Van alle zyden, waard gevreest:
Met scherp gesleepe punt en sneede.
Van uitgegraaven berg metaal,
't Geen moord-list, slim ten bloede smeede.
Op 't heilloos, broederlyk onthaal:
Malkander jammerlyk onthaalen.
En als een rad van razemy.
Uitzinnig door malkander maaien.
Tot bloed en stof vermengeld zy.
ó Welbron der zachtmoedigheden.
Lam Gods, dat voor ons heenen gaat,
Geweldig Vorst van liefde en vrede.
Behoed uw volk voor zulk een quaad.
Levitikus XIX: 18.
Gry en zult niet wreeken, nochte [toorn] behouden tegen
de kinderen uwes volks; maar gy zult uwen Naasten lief-
hebben als u zeiven: Ik ben de Heere.
Jezaias X: 5.
Wee den Assirier, [die] de roede mynes toorns is, en
myne grimmigheid is een stok in haare hand.