Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 155
Verslaat uw zondig nygen,
Dat ia het rechte Icrygen.
De krygsman is een scherpe roede,
Des toorens Gods, in zyne hand.
En doet door zyne slagen bloeden.
Het leven van 't gestrafte land.
Als wy dat werktuig eens betrachten,
Wat baard zyn wreeden overval.
Een naare galm, van jammerklachten.
En maakt van 't land een jammerdal.
De quaade boom word afgehouwen,
Die vruchteloos de plaats besloeg,
Na dat het oog, van 't albeschouwen
Zyn wildaard lang genoeg verdroeg.
Maar als de roede is versieeten.
En dat haar werk is afgedaan.
Dan word zy in het vuur gesmeeten.
En moet tot stof en as vergaan.
Daarom is 't beter zich te geeven,
In staat van een bequaame stand,
Op dat men zy, door 't rechte leven.
Een werktuig van Gods rechterhand.
Een knecht van zyn genade en liefde,
In wiens bereide tafel, schoon.