Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 BESCHOUWINg DEE WEEELD.
Een aard-beweeging, niet -t'ontgaan.
Al legt men 't noch zo zeker aan.
Hier kost het doch uw lyf en leven.
Wilt gy dan volgen goede raad,
Zo zoekt een grond die vaster staat,
J^a 't onderwys van Christus reden.
Al wat gy met uw oog beziet,
Is 't onbeweeg'lyk wezen niet.
Zo moetmen tot een beter treeden.
ó Rotssteen, die in eeuwigheid
Zo vast en onbeweeg'lyk zyt,
Gy zyt de grond van 't wys'lyk bouwen.
Wat op u rust zal blyven staan,
Gy zult haar nimmermeer ontgaan.
Die door de deugd op u vertrouwen.
Psalm GIV: 12.
Als hy de aarde aanschouwt zo beeft zy: als hy de bergen
aanroert, zo rooken zy.
Nahum 1:5, 6, 7.
De bergen beeven voor hem, en de heuvelen versmelten:
en de aarde licht haar op voor zyn aangezichte; en de
wereld en alle die daar in woonen.
Wie zal voor zyne gramschap staan? en wie zal voor
de hittigheid zynes toorns bestaan? zyne grimmigheid is
uitgestort als vuur, en de rotssteenen worden van hem
vermorselt.