Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 BESCHOuwING DEE WEEELD.
Jezaias 1:31.
En de sterke zal weezen tot grof vlas, en zyn werkmees-
ter tot een vonke, en zy zullen beide t'zaamen branden,
en daar en zal geen uitblusser weezen.
En Kapittel XXXIII: 12.
En de Volkeren zullen zyn [als] de verbrandinge des
kalks: [als] afgehouwene doornen zullen zy met den vuure
verbrand worden.
En Kapittel XXXIV : 9.
En haare beeken zullen in pik verkeert worden, en haar
stof in zwavel: Ja haare aarde zal tot brandende pik worden.
Joel II: 1, 2, 3.
Blaazet de Bazuine te Zion, en roept luide op den berg
myner heiligheid, laat alle inwoonders des fands beroert
zyn; want de dag des Heeren komt, want hy is naby.
Een dag van duisternisse en donkerheid, een dag van
wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid
over de bergen: een groot en machtig volk, desgelyken van
ouds niet geweest en is, en na het zelve niet meer en zal
zyn tot in jaaren van veele geslachten.