Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD.
143
Een Staal, of Deel, vertoond het Heel.
Als d'alverslinding komt aan 't menschelyk verblyf,
Dan rept men zich, en bergd voor alle ding zyn lyf.
Doch of het liefbezit verstoord werd en verslonden,
Daar word ter nood noch weêr een plaats der vlucht gevonden.
Maar als het groote Huis, van 't zienelyk Heel-al,
Door 't vrees'Iyk Oordeel vuur, tot niet versmelten zal,
"Waar heen dan met der vlucht? waar zal het leven wyken?
Om, in bevryding, dit van verren aan te kyken?
Het moest gevonden zyn gants buiten 't ryk der tyd,
In d'and're wereld van het Ryk der eeuwigheid:
Daar is wel kans, voor haar, die dit vooraf bedochten
En vriendschap met den Heer van 't Ryk der liefde zochten,
Op dat zyn wooning voor bekenden open staa,
En 't leven dit gevaar in veiligheid ontgaa.
Maar andre, die te slof fioolen lieten zorgen,
Gerust in 't nest der tyd van d'een tot d'and're morgen,
Die vinden aan die kant, van 't vriend'lyk liefden-licht
De deur geslooten, en den weg ter uitvlucht dicht.
En aan de andere zy der Eeuwigheid in tooren,
Daar is de wortel, daar het vuur uit word gebooren.
Waar heen dan elders? Want daar is geen weezen meer;
ó Wyzelyk beraad, ziet doch dit quaad van veer;
Om al uw beste goed, van dezen brand t'ontdraagen.
Die alle leven uit het huis des Tyds zal jaagen:
Uw beste goed, u zelfs, u Ziel, uw eeuwig deel
Weest hier dan op bedacht, of 't schaad u meer dan veeL