Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 137
loof blyft groen: en in een jaar van droogte en zorgd hy
niet, ende en houd niet op van vrucht te draagen.
Arglistig is het herte, meer dan eenig ding, ja doodelyk
is het: wie zal het kennen?
Ik de Heere doorgronde het herte, [en] proeve de nie*
ren: en dat, om eenen iegelyken te geeven na zyne wegen,
na de vrucht zyner handelingen.
Joel 1:4, 5.
Wat de rupse heeft overgelaaten, heeft de springhaan
afgegeeten, en wat de springhaan heeft overgelaaten, heeft
de kever afgegeeten, en wat de kever heeft overgelaaten
heeft de kruid-worm af-gegeeten.
Waaket op gy dronkene, en weenet, en huiiet alle gy
wyn-zuipers, om den nieuwen wyn, dewyl hy van uwen
mond is afgesneden.
En Kapittel II: 25.
Alzo zal ik u-lieden de jaaren vergelden, die de spring-
haan, de kever en de kruid-worm, en de rupse heeft af-
gegeeten: myn groot heir, dat ik onder u gezonden hebbe.