Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 BESCHOUWING DEE WEEELD.
Gry zyt het recht verstandig leven.
Legt dan deze Edeldommen aan,
Om niet, met stomme en domme dingen.
Voor quaade toeval stil te staan.
Om u, uw waardigheid t'ontwringen.
Maar schud uw takken van beraad.
Door zondens Ongediert bestreeden,
En strooid het snoode en schend'lyk quaad.
Van uwen kroon tot na beneden.
Op dat gy schoon en vruchtbaar zyt.
Tot lof en prys en welbehaagen
Van d'Allerhoogste Majesteit,
Om voor hem, eeuwig vrucht te draagen,
Want als gy door het schaad'lyk dier,
G-eteld wierd by verdorve boomen.
Zo dreigden u het eeuwig vier,
En gy wierd uit den hof genomen.
Wel aan dan boompje des gemoeds,
Beweegd uw telgen en uw takken,
Tot zuivering, ter vrucht des goeds.
Zo zal geen byl, uw styl verhakken.
Jeremias XVII: 7, 8, 9, 10.
Gezegend [daar en tegen] is de Man, die op den Heere
vertrouwt: en wiens vertrouwen de Heere is.
Want hy zal zyn als een boom, die aan 't water geplant
is, en zyne wortelen uitschiet aan eene riviere, ende en
gevoeld het niet wanneerder eene hitte komt, maar zyn