Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 133
Amos IV: 11, 12.
Ik heb [sommige] onder u-lieden omgekeerd, gelyk God
Sodom en Gomorra omkeerde, die gy waard als een vuur
brand, dat uit den brand gereddet is: nochtans en hebbet
gy u niet bekeerd tot my, spreekt de Heere.
Daarom zal ik u alzo doen, ó Israël: omdat ik u [dan]
dit doen zal, zo schikt u, ó Israël, om uwen God te ont-
moeten.
Mattheus XXIV: 29, 30.
En terstont na de verdrukkinge dier dagen, zal de Zonne
verduistert worden, en de Maane en zal haar schynsel niet
geeven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de
krachten der hemelen zullen beweegd worden.
En als dan zal in den hemel verschynen het teeken des
Zoons des menschen: en dan zullen alle de geslachten der
aarde weenen, en zullen den Zoone des menschen zien
komende op de wolken des hemels, met groote kracht en
heerlykheid.