Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 129
Ezechiel 1:28.
Gelyk de gedaante van den Booge, die in de wolke is
ten dage des plas regens; alzoo was de gedaante van den
glans rondom; dit was de gedaante van de gelykenisse der
heerlykheid des Heeren.
Mattheus XXiy:37, 38, 39.
En gelyk de dagen Noë [waaren], alzo zal ook zyn de
toekomste van den Zoone des Menschen.
Want gelyk zy waaren in de dagen voor de Zondvloed,
cetende en drinkende, trouwende en ten houwelyke uitgee-
vende, tot den dag toe, in welken Noë in de Arke ging:
Ende en bekenden het niet, tot dat de Zond-vloed quam,
en haar alle w^ech nam; alzo zal ook zyn de toekomste
des Zoons des menschen.
Openbaaring X: 1.
En ik zag eenen anderen sterken Engel afkomende van
den hemel, die bekleed was met een wolke: en eenen
regenbooge was boven [zyn] hooft: en zyn aangezichte was
als de Zonne, en zyne voeten waaren als pylaaren van vuur.