Boekgegevens
Titel: Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Serie: Jan en Kasper Luiken's werken, dl. 7-8 no. 36-37
Auteur: Luyken, Jan
Uitgave: Leiden: A.W. Sijthoff, 1890-1891 *
Oorspr.: 1708
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 337 F 4,5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205869
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbel, Emblemata (teksten), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCH OütvING DER WERELD. 117
geworden zyt den voorbeelde der leere, tot het welk gy
overgegeeven zyt:
En vry gemaakt zynde van de zonde, zyt gemaakt dienst-
knechten der gerechtigheid.
Ik spreeke op menschelyker wyze, om der zwakheid
uwes vlees wille. Want gelyk gy uwe leden gestelt hebt
[om] dienstbaar [te zyn] der onreinigheid, en der ongerech-
tigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uwe leden [om]
dienstbaar [te zyn] der gerechtigheid tot heiligmaakinge.
Want doe gy dienstknechten waart der zonde, zo waart
gy vry van de gerechtigheid. '
Wat vrucht dan had gy doe van die dingen daar over
gy u nu schaamd? Want het einde der zelve is de dood.
]y[aar nu van de zonde vry gemaakt zynde, en Gode
dienstbaar gemaakt zynde, hebt gy uwe vrucht tot heilig-
maakinge, en het einde het eeuwige leeven.
Jakobus lY: 10.
Vernedert u voor den Heere, en hy zal u verhoogen.